Muziekhuis | Muziekstad | Muziekland | Muziekwereld

Een nieuwe methode voor MCV én groepsmusiceren voor het deeltijds kunstonderwijs

Ontdek!

Muziekhuis | Muziekstad | Muziekland | Muziekwereld: een eigentijdse methode voor MCV en groepsmusiceren

Muziekhuis werd ontwikkeld vanuit de noodzaak aan materiaal voor het vak MCV en groepsmusiceren in het vernieuwde DKO. Het materiaal wortelt in de (AMV)-traditie, maar zoekt daarnaast breedte en nieuwe invalshoeken.

Het competentiegericht leren en het verwerven van competenties binnen de verschillende rollen die decretaal beschreven staan vormen de basis van deze methode.

Muziekhuis slaat de brug tussen MCV, groepsmusiceren en de instrumentles.

.

Wie zijn we?

Muziekhuis kwam tot stand vanuit een concrete noodzaak aan lesmateriaal binnen de vakgroep AMV van de stedelijke academie voor podiumkunsten van Roeselare. Met het oog op de inhoudelijke vernieuwing binnen het nieuwe decreet voor het DKO sloegen Karl Vanneste, Bert Lietaert en Dirk Lievens, collega's in STAP, de handen in elkaar.

Het materiaal werd afgetoets en bijgestuurd door de vakgroep AMV (in de toekomst MCV) van STAP. In een volgende fase werd en wordt de methode voorgesteld aan het veld, en opnieuw bijgestuurd op basis van de feedback die daarbij verzameld werd/wordt. Het opzetten van een learning community, waarbij ervaringen teruggekoppeld werden, is daarbij al gestart.

Contacteer ons gerust via het formulier hieronder voor meer informatie, of om een digitale voorstelling van de methode aan te vragen.

Infosessies

We stellen de methode graag aan u voor. Teken in voor een digitale infosessie via onderstaand formulier!

Contact